پارسیان شمرون
استان: تهران
آدرس: شعبه۱: تجریش- خیابان دزاشیب -پاساز شمرون-واحد۳۰۵۰
شعبه۲: تهرانپارس- فلکه دوم- پاساز پارسیان-طبقه پنجم واحد۵۱۲
تلفن: 22399737
تلفن:
فکس:
موبایل: 09104546400
توضیحات: شعبه۱: تجریش- خیابان دزاشیب -پاساز شمرون-واحد۳۰۵۰
شعبه۲: تهرانپارس- فلکه دوم- پاساز پارسیان-طبقه پنجم واحد۵۱۲

وب سایت موبایل کده به فروش می رسد. خریداران با شماره 44026809 تماس حاصل بفرمایید