پارسیان شمرون
استان: تهران
آدرس: شعبه۱: تجریش- خیابان دزاشیب -پاساز شمرون-واحد۳۰۵۰
شعبه۲: تهرانپارس- فلکه دوم- پاساز پارسیان-طبقه پنجم واحد۵۱۲
تلفن: 22399737
تلفن:
فکس:
موبایل: 09104546400
توضیحات: شعبه۱: تجریش- خیابان دزاشیب -پاساز شمرون-واحد۳۰۵۰
شعبه۲: تهرانپارس- فلکه دوم- پاساز پارسیان-طبقه پنجم واحد۵۱۲